Tel : +90 442 233 33 89 |

Türkiye Güney Kore STA Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmaları

Türkiye Güney Kore STA Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmaları
3 Ağustos 2018

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 31.07.2018 tarihli ve 412/11642sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, ülkemiz ile Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, taraflar arasındaki mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin “Mal Ticaret Anlaşmasının 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, son olarak “Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tahsis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Hizmet Ticareti Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkındaki Karaf’ın 5 Haziran 2018 (Mükerrer) tarihli Resmi Gazetemde yayımlanmış olduğu ve bahse konu Anlaşma’ya ilişkin iç onay sürecinin de tamamlanmış olduğu bildirilmektedir.

Bu itibarla, Türkiye ve Güney Kore arasında “Hizmet Ticareti Anlaşması” ve “Yatırım Anlaşmasının 1 Ağustos 2018 itibariyle yürürlüğe girmesi hususunda iki ülke arasında mutabakata varıldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu anlaşma metinlerine, www.ticaret.gov.tr adresinden ulaşılması mümkündür.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla…