Tel : +90 442 233 33 89 |

Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TaslağıYönetmelik Taslağı

Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TaslağıYönetmelik Taslağı
27 Nisan 2017

Sayın Üyemiz

İlgi: TOBB’nin 26.04.2017 tarih ve 7020 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelik Taslağı” Odamıza gönderilmiş olup, taslak hakkında görüş ve önerilerin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca ekli formata uygun olacak şekilde hazırlanarak en geç 30.04.2017 tarihine kadar murat.akdeniz@tobb.org.tr adresine gönderilmesi istenmektedir.

Yönetmelik Taslağına buradan erişebilirsiniz.

Görüş ve Önerilerinizi buradan bildirebilirsiniz.