Tel : +90 442 233 33 89 |

UBAK Çalıştayı hk.

UBAK Çalıştayı hk.
26 Mart 2021

UBAK izin belgesi dağıtım kriterlerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla -COVID-19 salgını da dikkate alınarak video konferans yöntemiyle- Birliğimiz koordinasyonunda UBAK Çalıştayı düzenlenecektir. Bu kapsamda, 20 Nisan 2021 tarihinde saat 14:00’de gerçekleştirilmesi planlanan söz konusu Çalıştayın daha verimli olabilmesini teminen UBAK belgelerine ilişkin görüş, talep ve soruların 6 Nisan 2021 tarihine kadar ilgili Bakanlığa iletilmek üzere Birliğimize gönderilmesi ve Çalıştaya katılacak olan Odanız/Derneğiniz üyesi katılımcıların isim ve iletişim bilgilerinin (e-posta adresleri) belirtilen sürede Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.