Tel : +90 442 233 33 89 |

UBAK Çalıştayı hk.

UBAK Çalıştayı hk.
26 Mart 2021

UBAK izin belgesi dağıtım kriterlerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla -COVID-19 salgını da dikkate alınarak video konferans yöntemiyle- Birliğimiz koordinasyonunda UBAK Çalıştayı düzenlenecektir. Bu kapsamda, 20 Nisan 2021 tarihinde saat 14:00’de gerçekleştirilmesi planlanan söz konusu Çalıştayın daha verimli olabilmesini teminen UBAK belgelerine ilişkin görüş, talep ve soruların 6 Nisan 2021 tarihine kadar ilgili Bakanlığa iletilmek üzere Birliğimize gönderilmesi ve Çalıştaya katılacak olan Odanız/Derneğiniz üyesi katılımcıların isim ve iletişim bilgilerinin (e-posta adresleri) belirtilen sürede Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.

 

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text