Tel : +90 442 233 33 89 |

UBTYS 2011-2016’nın 2016 Eylem Planı Duyurusu

UBTYS 2011-2016’nın 2016 Eylem Planı Duyurusu
13 Mayıs 2016

İlgi: TOBB ‘den gelen (04.05.2016/0421-9123 sayılı) yazı;

İlgi kayıtlı yazıda, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016’da yer alan stratejiler kapsamında kurumlar tarafından 2016 yılı için iletilmiş olan eylem önerilerinin değerlendirilerek eylem planının kurumlarla eşgüdüm halinde nihai hale getirildiği ve hazırlanan “2016 Yılı Eylem Planı”na www.tubitak.gov.tr/ubtys adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.