Tel : +90 442 233 33 89 |

UKAY’2018 Kongre Duyurusu

UKAY’2018 Kongre Duyurusu
9 Ocak 2018

Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD) tarafından çevre teknolojilerinin paylaşılması ve sürdürülebilir çevre uygulamalarının yaygınlaştırılması amacı ile ülkemizde her yıl farklı bir şehirde, o şehirdeki üniversite ile işbirliği yapılarak düzenlenen Ulusal Katı Yönetimi Kongresi’nin 9’uncusu olan UKAY’2018 Kongresi Selçuk Üniversitesi ile  9-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecektir.

Bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör yöneticilerini buluşturacak olan Kongremiz, çevre konularına ilişkin güncel bilimsel bilgilerin aktarılması ve çevre bilincinin arttırılmasında etkili bir platform olacaktır.

Sürdürülebilir bir çevre anlayışı içerisinde mevcut çevresel sorunların bilimsel yaklaşımlarla tartışılacağı, çözüm önerilerinin ortaya konulacağı ve karşılıklı deneyimlerin aktarılacağı paneller ile sanayi-üniversite-kamu-belediye-sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca belediyelerimizin sorunlarının, karşılaştıkları problemlerin tartışılıp, çözüm önerilerinin görüşüleceği bir “Belediye Sorunları Paneli” ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan atık miktarının azaltılması, geri kazanılması ve uygun bir şekilde uzaklaştırılması konularının tartışılacağı ‘’ Özel Sektörde Atık Yönetimi Paneli ‘’

düzenlenecektir. 

ukay 11 ukay 2