Tel : +90 442 233 33 89 |

UKAY’2018 Kongre Duyurusu

UKAY’2018 Kongre Duyurusu
9 Ocak 2018

Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD) tarafından çevre teknolojilerinin paylaşılması ve sürdürülebilir çevre uygulamalarının yaygınlaştırılması amacı ile ülkemizde her yıl farklı bir şehirde, o şehirdeki üniversite ile işbirliği yapılarak düzenlenen Ulusal Katı Yönetimi Kongresi’nin 9’uncusu olan UKAY’2018 Kongresi Selçuk Üniversitesi ile  9-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecektir.

Bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör yöneticilerini buluşturacak olan Kongremiz, çevre konularına ilişkin güncel bilimsel bilgilerin aktarılması ve çevre bilincinin arttırılmasında etkili bir platform olacaktır.

Sürdürülebilir bir çevre anlayışı içerisinde mevcut çevresel sorunların bilimsel yaklaşımlarla tartışılacağı, çözüm önerilerinin ortaya konulacağı ve karşılıklı deneyimlerin aktarılacağı paneller ile sanayi-üniversite-kamu-belediye-sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca belediyelerimizin sorunlarının, karşılaştıkları problemlerin tartışılıp, çözüm önerilerinin görüşüleceği bir “Belediye Sorunları Paneli” ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan atık miktarının azaltılması, geri kazanılması ve uygun bir şekilde uzaklaştırılması konularının tartışılacağı ‘’ Özel Sektörde Atık Yönetimi Paneli ‘’

düzenlenecektir. 

ukay 11 ukay 2

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text