Tel : +90 442 233 33 89 |

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) Bölgesel Seminerleri

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) Bölgesel Seminerleri
22 Haziran 2021

Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, faaliyetlerine ilişkin bilgilerini Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), elektronik olarak eklemeleri/iletmeleri zorunlulukları kapsamında Birliğimiz üyesi gerçek ve tüzel kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde ve Birliğimiz ev sahipliğinde bölgesel elektronik toplantılar düzenlenmesi planlanmıştır.

Planlanan toplantılar webinar şeklinde gerçekleştirilecek olup, katılımcılar soruları ile görüş ve önerilerini hem sistem üzerinden mesaj yazmak suretiyle iletebilecek, hem de sistem üzerinden söz isteyip sözlü olarak iletebileceklerdir.

Bahsi geçen konuda hazırlanan seminer planı ve toplantı linkleri aşağıda sunulmaktadır.

UETDS SEMİNER PLANI 10.06.2021