Tel : +90 442 233 33 89 |

Uluslararası İzmir Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı

Uluslararası İzmir Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı
5 Mart 2020

KUDAKA’dan gelen 26.02.2020 tarih ve e.148 sayılı yazı;

Cumhurbaşkanlığının, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 no’lu Kararnamesinin 188. maddesinde geçen “Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak” hükmü çerçevesinde hazırlanan Ajans 2020 Yılı Çalışma Programı “Tabii Kaynakların Değerlendirilmesi Sonuç Odaklı Programı” faaliyetleri kapsamında; Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 118. Toplantısında alınan karar doğrultusunda 1-4 Nisan 2020 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek olan Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarına (Marble 2020) katılım sağlanacaktır. Odanız bünyesinde ilgili alanda faaliyet gösteren firmaların, katılım maliyetleri kendileri tarafından karşılanmak üzere, Ajansımız tarafından kiralanacak 60 metrekarelik alanda iş görüşmeleri yapabilmesine olanak sağlanacaktır.

İlgili fuar organizasyonunun Odanıza üye firmalara duyurulması ve fuara yönelik hazırlıkların ve planlamanın yapılabilmesi adına fuara katılım sağlamak isteyen firmaların 6 Mart 2020 Cuma günü 17:00’ye kadar Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Bayburt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Lokman ALTUNBİLEK (GSM: 0 506 803 66 25 / 0 458 210 10 00) e-mail: lokman.altunbilek@kudaka.org.tr) ile iletişime geçmesi önem arz etmektedir. Söz konusu mermer fuarının ilgili firmalara duyurusunun yapılması hususunda…

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text