Tel : +90 442 233 33 89 |

Ürün Güvenliği ve Denetim İle İlgili Diğer İşler

Ürün Güvenliği ve Denetim İle İlgili Diğer İşler
13 Ekim 2015

Erzurum Valiliği – Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 07.10.2015 tarih ve 599/886 sayılı yazıları;

Ülkemizde Kurum ve Kuruluşlar tarafından 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması’na Dair Kanun kapsamında piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Söz konusu piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla 2015-2017 Ulusal PGD Strateji Belgesi yayımlanmıştır. Planda “Ürün Güvenliğine Dair Farkındalığın Arttırılması” amacıyla “Toplumda Ürün Güvenliği Bilincinin Geliştirilmesi” hedefi Bakanlığımız sorumluluğuna bırakılmıştır.

Bu hedef doğrultusunda, 12-18 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde kutlanan Ürün Güvenliği Haftası kapsamında İlimizde de bazı etkinlikler düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bu bağlamda, 14 Ekim 2015 tarihinde saat 14.00 da Erzurum Teknik Üniversitesinde Merkezi Derslikler Binası Konferans Salonunda (Havalimanı Yolu Üzeri) “Ürün Güvenliği ve PGD Faaliyetleri” konulu bir bilgilendirme sunumu yapılacaktır.

 

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text