Tel : +90 442 233 33 89 |

Ürün Güvenliği ve Denetim İle İlgili Diğer İşler

Ürün Güvenliği ve Denetim İle İlgili Diğer İşler
13 Ekim 2015

Erzurum Valiliği – Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 07.10.2015 tarih ve 599/886 sayılı yazıları;

Ülkemizde Kurum ve Kuruluşlar tarafından 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması’na Dair Kanun kapsamında piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Söz konusu piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla 2015-2017 Ulusal PGD Strateji Belgesi yayımlanmıştır. Planda “Ürün Güvenliğine Dair Farkındalığın Arttırılması” amacıyla “Toplumda Ürün Güvenliği Bilincinin Geliştirilmesi” hedefi Bakanlığımız sorumluluğuna bırakılmıştır.

Bu hedef doğrultusunda, 12-18 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde kutlanan Ürün Güvenliği Haftası kapsamında İlimizde de bazı etkinlikler düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bu bağlamda, 14 Ekim 2015 tarihinde saat 14.00 da Erzurum Teknik Üniversitesinde Merkezi Derslikler Binası Konferans Salonunda (Havalimanı Yolu Üzeri) “Ürün Güvenliği ve PGD Faaliyetleri” konulu bir bilgilendirme sunumu yapılacaktır.

 

Üyelerimize duyurulur.