Tel : +90 442 233 33 89 |

Ürün Güvenliği ve Denetim ile İlgili Genelgeler

Ürün Güvenliği ve Denetim ile İlgili Genelgeler
20 Ocak 2021

İlgi : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan 12.01.2021 tarihli ve E-64822600-599-2227203 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı yazıda, “CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/9) ile “Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/25) kapsamında üretim girdisi muafiyet belgelerini düzenlenme ve denetleme yetkisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda olduğu belirtilmiştir.

Yazıda, üretim girdisi muafiyeti işlemlerinin uygulama usul ve esaslarını belirleyen ekte birer örneği sunulan Genelgelerin 05.01.2021 tarihinde ilgili Bakanlık tarafından yayımlandığı vurgulanmıştır.

EK:
1- CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğine İlişkin Genelge (5 sayfa)
2- Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliğine İlişkin Genelge (5 sayfa)

İndirmek İçin Tıklayınız.