Tel : +90 442 233 33 89 |

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği
2 Nisan 2020

İlgi: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 10.03.2020 tarihli, 53093577

sayılı ve ÜGD Tebliğ Değişiklik konulu yazısı.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ilgide anılan yazısında: “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/29)”. 07/03/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla.