Tel : +90 442 233 33 89 |

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği
2 Nisan 2020

İlgi: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 10.03.2020 tarihli, 53093577

sayılı ve ÜGD Tebliğ Değişiklik konulu yazısı.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ilgide anılan yazısında: “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/29)”. 07/03/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text