Tel : +90 442 233 33 89 |

Kayıt Süreci

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi

Yeni Kuruluş İşlemleri http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ üzerinden yapılmaktadır. Mersis üzerinden başvuru yapıldıktan sonra aşağıdaki evraklarla Müdürlüğümüze müracaat edilmelidir.

21.07.2007 tarih ve 26589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına istinaden ve şahsın 1. sınıf (Bilanço Usülüne göre) defter tutma zorunluluğu bulunmaktadır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 46. Maddesi, Yönetmeliğin 43. Maddesine istinaden tacir bir ticaret unvanı belirlemelidir.

Anonim Şirket

Yeni Kuruluş İşlemleri http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ üzerinden yapılmaktadır. Mersis üzerinden başvuru yapıldıktan sonra aşağıdaki evraklarla Müdürlüğümüze müracaat edilmelidir.

Anonim şirketler asgari 50.000,00 TL. sermaye (Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerin başlangıç sermayesi ise 100.000.-TL. den az olmaması gerekmektedir.) ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır.

Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında anonim şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur. (İşletme konusunun ticaret unvanında gösterilmesi zorunludur. Madde 43)

Ortakların koyacakları sermaye pay tutarı en az 1,00 TL. olmadır.

 

Limited Şirket

Yeni Kuruluş İşlemleri http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ üzerinden yapılmaktadır. Mersis üzerinden başvuru yapıldıktan sonra aşağıdaki evraklarla Müdürlüğümüze müracaat edilmelidir.

Limited şirketler asgari 10.000,00 TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır.

Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında limited şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur. (İşletme konusunun ticaret unvanında gösterilmesi zorunludur. Madde 43)

Ortakların koyacakları sermaye pay tutarı en az 25,00 TL. olmadır.

 

Şube Kuruluşu

Şube Kuruluş İşlemleri http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ üzerinden yapılmaktadır. Mersis üzerinden başvuru yapıldıktan sonra aşağıdaki evraklarla Müdürlüğümüze müracaat edilmelidir.

Ticaret Sicili Yönetmeliği 118. Madde: (1) Bir ticari işletmeye bağlı olup ister merkezinin bulunduğu sicil çevresi içerisinde isterse başka bir sicil çevresi içinde olsun, bağımsız sermayesi veya muhasebesi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kendi başına sınai veya ticari faaliyetin yürütüldüğü yerler ve satış mağazaları şubedir.

(2) Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri ve unvanları merkeze gönderme yapılarak, bulundukları yerin müdürlüğüne tescil olunur.

 

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text