Tel : +90 442 233 33 89 |

Üye Aidatları

ÜYE AİDATLARI

TİCARET ODALARI AİDAT TARİFESİ

Yıllık Aidat

 1. Derece Aidatı                       700,00 TL
 2. Derece Aidatı                       350,00 TL
 3. Derece Aidatı                       250,00 TL
 4. Derece Aidatı                       170,00 TL
 5. Derece Aidatı                       170,00 TL
 6. Derece Aidatı                       170,00 TL

 

Munzam Aidat

Şirketler için tahakkuk eden Ticari Bilanço Karı ‘nın binde 5‘i kadardır.

Şahıslar için Ticari Kazanç Matrahının binde 5‘i kadardır.

Munzam Aidatın Tavanı 2018 yılı için; 16 Yaşından büyükler için brüt Asgari Ücretin Yarısının 20 katı 20.295,00 TL‘dir.

 

Aidat Ödemeleri 

 • Aidatlar yıl içinde 2 (iki) eşit taksitte alınır.
 • 2018 yılı için;
  • 1. taksit son ödeme tarihi  : 30 Haziran 2018
  • 2. taksit son ödeme tarihi  : 31 Ekim 2018

Geciken taksitler için aylık %1,4 ceza uygulanır.