Tel : +90 442 233 33 89 |

Üye Aidatları

ÜYE AİDATLARI

ODAMIZ 2020 YILI AİDAT TARİFESİ

Yıllık Aidat

 1. Derece Aidatı                       750,00 TL
 2. Derece Aidatı                       600,00 TL
 3. Derece Aidatı                       500,00 TL
 4. Derece Aidatı                       400,00 TL
 5. Derece Aidatı                       350,00 TL
 6. Derece Aidatı                       300,00 TL

 

Munzam Aidat

Şirketler için tahakkuk eden Ticari Bilanço Karı ‘nın binde 5‘i kadardır.

Şahıslar için Ticari Kazanç Matrahının binde 5‘i kadardır.

Munzam Aidatın Tavanı 2020 yılı için; 16 Yaşından büyükler için brüt Asgari Ücretin Yarısının 20 katı 29.430,00 TL‘dir.

 

Aidat Ödemeleri 

 • Aidatlar yıl içinde 2 (iki) eşit taksitte alınır.
 • 2020 yılı için;
  • 1. taksit son ödeme tarihi  : 30 Haziran 2020
  • 2. taksit son ödeme tarihi  : 30 Ekim 2020

Geciken taksitler için aylık %2 ceza uygulanır.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text