Tel : +90 442 233 33 89 |

Uzak Ülkelere Hizmet İhracatı Anket Çalışması

Uzak Ülkelere Hizmet İhracatı Anket Çalışması
23 Kasım 2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 23.11.2021 tarih ve 10524 sayılı yazı,

İlgi : 19.11.2021 tarihli ve 69299741 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından uzak ülkelere hizmet ihracatının geliştirilmesi için bir strateji belgesi oluşturulması yönelik çalışmaların başlandığı belirtilmektedir. Yazıda  devamla, ilgili çalışma hakkında hizmet ihracatı gerçekleştiren firmaların bir anket aracılığıyla görüşlerinin alınacağı ifade edilerek, anketten elde edilen geri dönüşlerin anılan strateji belgesi kapsamında oluşturulacak eylem planlarında değerlendirmeye alınacağı ve ilgili firmaların ihtiyaçlarına ve karşılaştıkları sorunlara yönelik planlamaların yapılacağı bildirilmiştir.

Bu itibarla, 26 Kasım 2021 tarihine kadar aktif durumda olan anket bağlantısının (http://s.alchemer.com/s3/f3b078e82aa6) Odanız üyesi hizmet ihracatı gerçekleştiren firmalarla paylaşılmasını ve ilgili firmaların anketi doldurmalarının sağlanmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla,