Tel : +90 442 233 33 89 |

VERBİS’e Kayıt Süreleri Hakkında

VERBİS’e Kayıt Süreleri Hakkında
20 Ocak 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 2019/387 sayılı Kurul kararı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda VERBİS’e son kayıt süreleri sizlerden gelen talepler üzerine Birliğimizce yapılan etkin girişimler sonucu aşağıdaki tabloda yer alan şekilde uzatılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,