Tel : +90 442 233 33 89 |

VERBİS’e kayıt sürelerinin uzatılması hakkında

VERBİS’e kayıt sürelerinin uzatılması hakkında
29 Haziran 2020

TOBB’ dan gelen yazıya istinaden;

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda VERBİS’e son kayıt süreleri sizlerden gelen talepler üzerine Birliğimizce yapılan etkin girişimler sonucu aşağıdaki tabloda yer alan şekilde uzatılmıştır.

Veri Sorumluları Başlama Tarihi Son Tarih UZATILAN TARİH
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 30.06.2020 30.09.2020
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumluları 01.10.2018 30.06.2020 30.09.2020
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumluları 01.01.2019 30.09.2020 31.03.2021
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 31.12.2020 31.03.2021

Bilgilerinize arz edilir.