Tel : +90 442 233 33 89 |

Vergi/Sosyal Güvenlik Prim Borcu Hk.

Vergi/Sosyal Güvenlik Prim Borcu Hk.
23 Kasım 2020

TOBB’den gelen yazıya istinaden;

Kamu İhale Kurumu’nun; “İsteklilerin muaccel hale gelmiş (kesinleşmiş) sosyal güvenlik prim borcu ve/veya vergi borcu bulunduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılması durumu, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin gereği olup, prim/vergi borcunun ilgili kurumlarca Covid 19 salgını veya başka bir sebeple ertelenmiş veya taksite bağlanmış olması halinde, söz konusu borçlar, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, ihalelere katılım açısından kesinleşmiş prim/vergi borcu olarak kabul edilmeyecektir.” sonuç bağlamlı yazısı ekte yer almaktadır.

EK: Vergi/Sosyal Güvenlik Prim Borcu Hk. (2 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.