Tel : +90 442 233 33 89 |

Veri Analizi ve Görselleştirme

Veri Analizi ve Görselleştirme
24 Kasım 2020

TOBB’den gelen yazıya istinaden;

Birliğimiz ve bağlı Oda ve Borsaların faaliyetleri neticesinde hem kamuya hem de özel sektöre fayda sağlanırken üretilen hizmetin neticesinde ortaya çıkan sayısal verilerin değerlendirmesi, özellikle dijitalleşme ile beraber gerekliliği gün geçtikçe artmakta ve farklı bir boyut kazanmaktadır. Verilerin doğru analizi hem veriyi üreten hem de hizmeti kullananlar bakımından ileriye dönük stratejilerin geliştirilmesinde hayati öneme sahip olduğu tartışmasız bir gerçektir. Artık günümüzde uygulayıcıların hakim olduğu verilerin, hizmeti kullanan kesimlerle paylaşılması bir pazarlama metodu olmaktan çok üretilen hizmetin varlığının kanıtı durumundadır.

Gelinen noktada, hizmetin sonunda ortaya çıkan veri yığınından anlamlı analizlere imkan veren süreçlerin yönetilmesi konusunda uzman olan kişilere ihtiyaç artmıştır.

Bu vizyonla hem verilerin doğru biçimde analizini ele alabileceğimiz hem de elde edilen verilerin kitlelerin ilk bakışta belleklerinde hızlıca yer edinmesini sağlayacak görsel iletişim teknikleri konusunda farkındalık yaratmayı amaçladığımız temel düzeyde Veri Analizi ve Görselleştirme eğitimi planlanmıştır. Veri Analizi ve Görselleşme başlıklarını iki ayrı seferde ele alacağımız program 25 Kasım 2020 Çarşamba ve 2 Aralık 2020 Çarşamba olmak üzere iki ayrı tarihte saat 14:00 itibariyle aşağıdaki kayıt linkleri üzerinden takip edilebilecektir.

25 Kasım 2020 Saat 14:00 / Veri Analizi
https://tobb-org.zoom.us/webinar/register/WN_5G1eJv4XSM-6wSBpisXjsw
2 Aralık 2020 Saat 14:00 / Veri Görselleştirme
https://tobb-org.zoom.us/webinar/register/WN_gro_bWgxTvu1yJqubpRWSQ

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text