Tel : +90 442 233 33 89 |

Yangın/Sel Felaketi Yardım Kampanyası

Yangın/Sel Felaketi Yardım Kampanyası
7 Eylül 2021

Malumunuz olduğu üzere, son zamanlarda Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları nedeni ile 04.08.2021-3226 sayılı yazımız doğrultusunda yardım kampanyası başlatılmış; daha sonra sel felaketi için de toplanacak yardımlar bu kampanyaya dahil edilmiştir.

Söz konusu kampanyaya gösterilen yoğun ilgi üzerine Ankara Valiliği’nden alınan izin ile kampanyanın süresi  O1.10.2021 tarihinde son bulacak şekilde 1 ay uzatılmıştır.

Diğer taraftan kurumlar vergisi mükelleflerinin 13.08.2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 4372 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile açıklanan yardım  kampanyası  kapsamında  yapmış  oldukları bağışların Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kurum kazancının  tespitinde indirim  konusu  yapılabilecektir. Bu nedenle tüzel kişilerin göndereceği yardım için dekonta mümkün olduğunca adres ve telefon numaralarını eklemesi gerekmektedir.

Kanaat önderlerimiz olan sizlerden, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun yoğun olarak yaşandığı bugünlerde, halkımızın da beklentileri doğrultusunda bu felaketten etkilenen bölgelerimiz için gerekli desteği sağlayacağınız inancıyla, bu kampanyanın yukarıda açıklandığı şekilde tüm üyelerinize duyurulmasını ve nakdi bağışlarınızın belirtilen hesaplara gönderilmesini rica ederim.

Ek: Yardım için açılan banka hesapları

Acil Kurtarma ve Yardım