Tel : +90 442 233 33 89 |

Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası Taslağı

Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası Taslağı
27 Ocak 2017

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK)’ndan  TOBB’a  gelen  yazıda, ülkemizin yeni sanayi devrimindeki konumunun güçlendirilmesi ve sanayide dijital dönüşümün hızlandırılması amacıyla Şubat 2016”da gerçekleştirilen Bilim ve Sanayi  ve Teknoloji Yüksek Kurulu”nun 29. Toplantısında “Akıllı Üretim Sistemlerine Yönelik Çalışmaların Yapılması” kararı alındığı  ve alınan bu karar  kapsamında “Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası ” taslağı hazırlandığı belirtilmiştir.

Anılan yazıda devamla, TÜBİTAK’ın    http://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/yeni-sanayi-devrimi-akilli-uretim-sistemleri-teknoloji-yol-haritasi  web adresinden ulaşabileceğiniz ” Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası ” taslağı hakkında görüş ve  önerilerinizin 27 Ocak 2017 Cuma günü  mesai bitimine kadar  Odamıza (E-posta : info@erzurumtso.org.tr) iletilmesini rica ederiz.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text