Tel : +90 442 233 33 89 |

Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası Taslağı

Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası Taslağı
27 Ocak 2017

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK)’ndan  TOBB’a  gelen  yazıda, ülkemizin yeni sanayi devrimindeki konumunun güçlendirilmesi ve sanayide dijital dönüşümün hızlandırılması amacıyla Şubat 2016”da gerçekleştirilen Bilim ve Sanayi  ve Teknoloji Yüksek Kurulu”nun 29. Toplantısında “Akıllı Üretim Sistemlerine Yönelik Çalışmaların Yapılması” kararı alındığı  ve alınan bu karar  kapsamında “Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası ” taslağı hazırlandığı belirtilmiştir.

Anılan yazıda devamla, TÜBİTAK’ın    http://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/yeni-sanayi-devrimi-akilli-uretim-sistemleri-teknoloji-yol-haritasi  web adresinden ulaşabileceğiniz ” Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası ” taslağı hakkında görüş ve  önerilerinizin 27 Ocak 2017 Cuma günü  mesai bitimine kadar  Odamıza (E-posta : info@erzurumtso.org.tr) iletilmesini rica ederiz.