Tel : +90 442 233 33 89 |

Yeniden Değerlendirme Oranı

Yeniden Değerlendirme Oranı
21 Ocak 2016

TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17 nci maddesi 7 nci fıkrası gereğince İdari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04/01/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mükerrer 298 nci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulandığı ve bu hükmün, nispi nitelikteki idari para cezalarında uygulanmadığı belirtilmektedir.
Ayrıca, Maliye Bakanlığı tarafından 2015 yılı için yeniden değerlendirme oranı % 5.58 olarak
belirlenerek 10 Kasım 2015 tarih ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ, Tehlikeli maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte öngörülen kuralların, şartların ve yükümlülükleri n ihlalleri karşılığında uygulanacak uyarma ve idari para cezaları yeniden değerlendirilerek adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat bölümü Genelge kısmında yayınlanmıştır. Yayımlanan tutarlar 1 Ocak 2016 itibariyle uygulanmaya başlamıştır.