Tel : +90 442 233 33 89 |

Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu ve Özel Sektör İstişare Toplantısı – Tekstil Sektörü

Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu ve Özel Sektör İstişare Toplantısı – Tekstil Sektörü
22 Ekim 2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 21.10.2021 tarih ve 9553 sayılı yazı,

İlgi : Ticaret Bakanlığının 21.10.2021 tarihli, 00068353632 sayılı ve Yeşil Mutabakat

Çalışma Grubu ve Özel Sektör İstişare Toplantısı – Tekstil Sektörü konulu yazısı.

Ticaret Bakanlığının Birliğimize iletmiş olduğu ilgide kayıtlı yazıda; Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın bilgilendirme başlığı altındaki eylemler kapsamında, Yeşil Mutabakat’ın tekstil sektörüne olası etkilerini değerlendirmek ve Yeşil Mutabakat kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulmak üzere, ilgili paydaşların katılımı ile 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 10:00’da çevrimiçi bir toplantı düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Oda/Borsa temsilcilerinin toplantıya katılımı önem arz etmektedir. Söz konusu toplantıda varsa sunum yapma talepleriniz ile konu başlıklarının en geç 22 Ekim 2021 tarihine kadar; sunumlar ve katılım sağlayacak temsilcilerin isim ve irtibat bilgilerinin ise, toplantıya erişim bilgilerinin paylaşılabilmesi için, 27 Ekim 2021 tarihine kadar esin.ozarslan@tobb.org.tr ve abtekpazar@ticaret.gov.tr adreslerine iletilmesi konusunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla,