Tel : +90 442 233 33 89 |

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuruları

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuruları
17 Haziran 2020

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 02.06.2020 tarihli ve E-00054657156 sayılı yazı.
Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen ilgide kayıtlı ve ilişikte bir örneği sunulan yazıda, Coronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularına ilişkin durdurulan sürelerin 30.06.2020 tarihinden itibaren devam ettirilmesinin gerektiği bildirilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı (1 sayfa)