Tel : +90 442 233 33 89 |

Yıllık İşletme Cetveli

Yıllık İşletme Cetveli
7 Nisan 2021

Erzurum Valiliği, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden;

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu 5. Maddesi ve 25/10/2014 tarih ve 29156 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi Sicil Tebliği 11. Maddesi bükümleri gereğince sanayi siciline kayıt olan işletmeler, senelik faaliyetlerini yıllık işletme cetvellerinde göstermek ile mükelleftirler.

İlgili kanun ve tebliğ gereğince sanayi sicil bilgi sistemi üzerinden giriş yapılarak erişilen “Yıllık İşletme Cetveli ” sekmesi her yıl 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında aktif olmakta ve işletmelerin cetvel girişine müsaade etmektedir. Bu tarihler arasında cetvel girişlerini yapmayan işletmelere ilgili kanunun 9. Maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17. Maddesi hükümleri doğrultusunda idari para cezası kararı uygulanır.

2020 yılı için cetvel girişinde bulunmayan  işletmelere  uygulanacak  olan  idari para  cezası tutarı 1730 TL olarak  belirlenmiş  olup, işletmelerin söz konusu bir yaptırıma maruz kalmamaları  için en geç 30 Nisan 2021 tarihinde kadar cetvel girişlerini www.sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. (Site içinde cetvelin  nasıl  doldurulacağını  anlatan  yardım  dokümanı mevcuttur.)

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text