Tel : +90 442 233 33 89 |

YOİKK Çalışma Hayatı Çalışma Grubu Eylem Planı

YOİKK Çalışma Hayatı Çalışma Grubu Eylem Planı
26 Eylül 2019

TOBB’dan gelen 26.09.2019 tarih ve 9587 sayılı yazı;

Sayın Üyemiz; Ek’te yer alan tabloyu ivedilikle doldurup ilgili e-posta adresine göndermeniz önemle rica olunur.

İlgi : 13.09.2019 tarihli, 2267924 sayılı ve “YOİKK Çalışma Hayatı 2019-2020 Eylem Planı” konulu yazınız

İlgi yazıda, Yatırım Ortamı İyileştirme ve Koordinasyon Kurulu bünyesinde yer alan Çalışma Hayatı Çalışma Grubu eylemlerinden bir tanesinin de “Zorunlu istihdam alanlarının gözden geçirilmesi ve çerçeve mevzuatın oluşturulması” olduğu belirtilmiştir.

Eylemin tamamlanma sürecine ilişkin olarak ilgili Bakanlık ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılarda, öncelikle çeşitli mevzuatlarda yer alan zorunlu istihdam alanlarının belirlenmesi gerektiği kanaati oluşmuştur.

Bu kapsamda, ticari faaliyet gösterirken üyelerinizin kanunen bulundurmak zorunda olduğu istihdam alanlarının ekte yer alan tablo doldurularak Birliğimize ve kobi@tobb.org.tr adresine en geç 30 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla…

EK: ZORUNLU İSTİHDAM ALANI BİLDİRİM TABLOSU (1 sayfa)

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text