Tel : +90 442 233 33 89 |

YOİKK Çalışma Hayatı Çalışma Grubu Eylem Planı

YOİKK Çalışma Hayatı Çalışma Grubu Eylem Planı
26 Eylül 2019

TOBB’dan gelen 26.09.2019 tarih ve 9587 sayılı yazı;

Sayın Üyemiz; Ek’te yer alan tabloyu ivedilikle doldurup ilgili e-posta adresine göndermeniz önemle rica olunur.

İlgi : 13.09.2019 tarihli, 2267924 sayılı ve “YOİKK Çalışma Hayatı 2019-2020 Eylem Planı” konulu yazınız

İlgi yazıda, Yatırım Ortamı İyileştirme ve Koordinasyon Kurulu bünyesinde yer alan Çalışma Hayatı Çalışma Grubu eylemlerinden bir tanesinin de “Zorunlu istihdam alanlarının gözden geçirilmesi ve çerçeve mevzuatın oluşturulması” olduğu belirtilmiştir.

Eylemin tamamlanma sürecine ilişkin olarak ilgili Bakanlık ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılarda, öncelikle çeşitli mevzuatlarda yer alan zorunlu istihdam alanlarının belirlenmesi gerektiği kanaati oluşmuştur.

Bu kapsamda, ticari faaliyet gösterirken üyelerinizin kanunen bulundurmak zorunda olduğu istihdam alanlarının ekte yer alan tablo doldurularak Birliğimize ve kobi@tobb.org.tr adresine en geç 30 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla…

EK: ZORUNLU İSTİHDAM ALANI BİLDİRİM TABLOSU (1 sayfa)