Tel : +90 442 233 33 89 |

Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler

Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler
29 Temmuz 2020

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 17.07.2020 tarihli ve 55933913 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, 1 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türkiye Gümrük Bölgesine yolcu beraberinde getirilen numune, sergi ve fuar eşyalarının veya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılan söz konusu numune eşyaların “Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” ile yapılabilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi verilmektedir.

EK: Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler (2 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.