Tel : +90 442 233 33 89 |

Yolcu Taşıma Kapasiteleri Hakkında

Yolcu Taşıma Kapasiteleri Hakkında
19 Haziran 2020

Bilindiği üzere COVID-19 Pandemisi sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kara yolu taşımacılığı sektörü ciddi bir şekilde etkilenmiştir. Her gün artan bir şekilde tedbirler alınmakta ve hayata geçirilmektedir. Normalleşme sürecinde Odalarımızdan gelen en büyük taleplerinden biri olan 2+1 koltuklu otobüslerdeki taşıma konusu Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan “Sektörler İçin Covıd19- Salgın Yönetimi Ve Çalışma Rehberi” başlıklı çalışmada yer almaktadır. Konu başlıklı rehberin 151.sayfasının ilgili maddesinde “Oturma düzeni genel olarak kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yapılmalıdır. Oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, çapraz oturma olmalıdır. Tekli koltuk ve koridordan sonra ikili koltuk olan araçlarda tekli koltuğa bir kişi, ikili koltuğa pencere kenarına bir kişi oturması sağlanarak sosyal mesafe korunmalıdır.” cümlesi yer almaktadır. Ayrıca yine aynı rehberin 151.sayfasının ilgili maddesinde “Eşler ve 20 yaş altı aynı soyadı taşıyan çocuklar yan yana seyahat edebilirler. Bir aile için satışı yapılmış yan yana oturulan koltukların ön ve arka sırasındaki koltuklarda, cam kenarına tekli oturma sağlanarak sosyal mesafe korunur.”cümlesi de yer almaktadır.

Bunun yanı sıra; aynı rehberin 129.sayfasında yer alan “Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler”başlığı altında belirtilen hususlara istinaden personel servislerinin %50 değerlendirmesi dışında bırakıldığı ve personel servislerinde tüm koltukların oturma düzeni içinde %100 olarak kullanılabileceğinin anlaşıldığı görülmektedir. İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin Genelge 1 Haziran 2020 tarihinde yayınlanmış olup ekleriyle birlikte bilgilerinize sunulmaktadır.

EK: İçişleri Bakanlığı Genelgesi

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text