Tel : +90 442 233 33 89 |

Yönetmelik Bilgilendirme

Yönetmelik Bilgilendirme
20 Nisan 2017

TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda; Engellilerin toplumsal hayata katılımı için temel gerekliliklerden biri olan erişilebilirliği sağlamak üzere, 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesine dayanılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan “Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik” 13/0112017 tarihli ve 29947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Konu ile ilgili olarak Yönetmelik aşağıdaki gibidir. Söz konusu Yönetmelik kapsamında yer alan hükümlerin uygulanması, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerle ilgili olarak 5378 sayılı Kanunun geçici üçüncü maddesi kapsamında işlem yapılabileceği ve ilgililerin gerekli tedbirleri almaları konusunda bilgilendirme yazısıdır. Bilgilendiririz.

13/01/2017 tarih ve 29947 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik Erişilebilirlik, engellilerin toplumsal yaşama katılımı için temel gerekliliklerden biridir. Engelli vatandaşlarımız güvenli ve yardıma ihtiyaç duymadan kullanabilecekleri ulaşım araçları bulunmadığında, sağlık, eğitim, rehabilitasyon hizmetleri sağlansa da bunlara erişememekte, istihdam edilse de işe gidip gelemediği için çalışamamakta, sportif ve kültürel faaliyetlere katılamamakta, sonuç olarak toplumsal yaşamdan dışlanmaktadır.

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Şehirler arası yolcu taşıma hizmeti ile şehir içi servis ve turizm taşımacılığı hizmetinin erişilebilir hale getirilmesi için usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görüşleri alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir” hükmüne istinaden, “Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik” 13/01/2017 tarihli ve 29947 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Söz konusu Yönetmelik; karayolunda şehirlerarası taşıma hizmeti sağlayıcılarına, seyahat acentelerine, karayolları mola noktası ve terminal işletmecilerine, servis hizmeti sağlayıcılarına, denizyolunda şehirler arası taşıma ve kıyı tesisi işletmecilerine, demiryolu tren işletmecilerine ve hava yolu taşıyıcıları ile terminal işletmecilerine düşen yükümlülükleri belirlemektedir. Yönetmelik kapsamında ayrıca, karayolunda şehirler arası yolcu, servis ve turizm taşımacılığı yapılan araçlar, denizyolu ve iç su yolu ile demiryolunda hizmet veren araçlarda erişilebilirliğin sağlanmasıyla ilgili hususlar yer almaktadır.