Tel : +90 442 233 33 89 |

Yönetmelik Değişikliği

Yönetmelik Değişikliği
29 Eylül 2021

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize intikal eden E-39618779-401.99-00066888559 sayılı yazıda; Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldığı bildirilerek, söz konusu değişik hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

EK:Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün yazısı.

Yönetmelik Değişikliği