Tel : +90 442 233 33 89 |

YTB Uluslararası Öğrenci Bursları

YTB Uluslararası Öğrenci Bursları
30 Ekim 2017

Sayın Üyemiz;

İlgi: TOBB’un 25.10.2017 tarih ve 0411/16430 sayılı yazısı

İlgi yazı ile Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı’nın 10.10. 2017 tarih ve 18531138/200 sayılı yazısına atfen;

– Üniversite öğrenimini ülkemizde yapmak isteyen uluslararası öğrencilere lisans, lisans üstü, araştırma ve Türkçe dili eğitimleri için verilen burslarla ilgili tüm faaliyetlerin Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütüldüğü,

– Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı’nın yukarıda bahsedilen  yazısında 2018 yılı bursları ile ilgili planlama yapılırken, özel sektörün yetişmiş insan gücü ihtiyacının da dikkate alınacağının belirtildiği,

– Bu nedenle Odamız Üyelerinin diğer ülkelerle iş ilişkilerinde en çok hangi meslek dallarında Türkçe bilen insan gücüne ihtiyaç duyulduklarının bilinmesinin önem kazandığı ve Üyelerimizin uluslararası alanda faaliyette bulundukları ülkeler itibariyle, yakın gelecekte, hangi sektörlerde ve hangi nitelikte insan kaynağı talebinin olacağının belirlenmesinin gerektiği,

belirtilerek Ek’te sunulan sorular çerçevesinde Odamız görüşleri istenmektedir.

Odamız görüşüne esas teşkil etmek üzere Ek’li sorularla ilgili görüşlerinizin en geç 8 Kasım 2017 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Odamıza (info@erzurumtso.org.tr) gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text