Tel : +90 442 233 33 89 |

YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar

YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar
28 Temmuz 2021

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 27.07.2021 tarihli ve 65767687 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ’in, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü üzerindeki etkisine dair yaşanan tereddütlerin giderilebilmesini teminen açıklama yapılmıştır.

1214