Tel : +90 442 233 33 89 |

Zarar Ziyan Taleplerinde Yaşanan Sıkıntılar Hk. – Duyuru

Zarar Ziyan Taleplerinde Yaşanan Sıkıntılar Hk. – Duyuru
21 Mayıs 2018

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.’den Odamıza gelen yazı detayları aşağıdaki gibidir. Önemle Duyurulur.

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sistem İşletme Koordinatörlüğü

Şirketimiz iştigal alanı olan enerji dağıtımı faaliyetleri çerçevesinde enerjinin dağıtımı esnasında sistemsel arızalardan kaynaklı olarak arızanın olduğu yerlerde tüketicilerin elektronik aletlerinde zaman zaman arıza kaynaklı hasarlar oluşabilmektedir. Bu zararların tazmini amacıyla şirketimiz gerekli birimler vasıtasıyla objektif kriterlere bağlı olarak yaptığı incelemeler neticesinde tüketici zararlarının şirketimiz kaynaklı bir sorundan meydana gelmesi durumunda söz konusu zararı gidermektedir. Şirketimiz konuya belirtilen perspektifte yaklaşılmasına karşın uygulamada zaman zaman farklı ve suistimale açık uygulamalara rastlanılmaktadır.

Şöyle ki;

1-)Yetkili servisler tarafından tutulan tutanaklar hiçbir inceleme yapılmaksızın tutulmakta,
2-)Tüketici adresinde herhangi bir arıza olmamasına rağmen voltaj dalgalanması şeklinde
tutanaklar tutulmakta,
3-)Elektronik eşyası zarara uğradığını beyan eden tüketicinin eşyasının ekonomik ömrü dolanlara
dahi verilen mesnetsiz teknik raporlar düzenlenmekte,
4-)Şirketin ödeme yapmasını fırsat bilerek her arıza şirketimize mal edilmekte, bu konuda bilgisi
olmayan tüketiciler yönlendirilerek arızanın şirket kaynaklı olduğunu yazılmakta ve vatandaşların
haksız kazanç sağlamasına neden olunmaktadır.

Bu durumlar neticesinde şirket kaynaklı olmayan arızalar bile şirketten kaynaklı sorunlar gibi hakem heyetleri tarafından teknik servislerin raporları esas alınarak aleyhimize sonuçlanmaktadır. Bu durum kamusal faaliyet yürüten şirketimizi maddi ve manevi olarak büyük bir külfete maruz bıraktığı gibi ammenin de dolaylı yoldan zararına sebebiyet vermektedir.

Yapılan açıklamalar ışığında söz konusu haksız kazançların önlenmesi ve yapılan değerlendirmelerin objektif temellere dayandırılması için odanıza kayıtlı teknik servislere gerekli bilgilendirilmenin yapılması uygun olacaktır.
Yine bu tarz başvurularda teknik servislerin şirketimizle iletişime geçerek yeterli araştırmalar yaptıktan sonra rapor tutmalarının daha uygun olacağı kanaatindeyiz.

Aksi halde şirketimizin ve dolayısıyla kamunun da zarara uğratılacağı bu zarar neticesinde mesnetsiz olarak gerçeğe aykırı rapor tutarak uzmanlık alanlarının gereklerine aykırı fiil ve davranışlarından ötürü haksız yere şirketimize zarar veren servisler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden suç duyurusunda bulunulacağı ve yapılan haksız ödemenin tahsili amacıyla yine ilgili servislere rücu edileceğini beyan ederiz.