Tel : +90 442 233 33 89 |

Zarar Ziyan Taleplerinde Yaşanan Sıkıntılar Hk. – Duyuru

Zarar Ziyan Taleplerinde Yaşanan Sıkıntılar Hk. – Duyuru
21 Mayıs 2018

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.’den Odamıza gelen yazı detayları aşağıdaki gibidir. Önemle Duyurulur.

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sistem İşletme Koordinatörlüğü

Şirketimiz iştigal alanı olan enerji dağıtımı faaliyetleri çerçevesinde enerjinin dağıtımı esnasında sistemsel arızalardan kaynaklı olarak arızanın olduğu yerlerde tüketicilerin elektronik aletlerinde zaman zaman arıza kaynaklı hasarlar oluşabilmektedir. Bu zararların tazmini amacıyla şirketimiz gerekli birimler vasıtasıyla objektif kriterlere bağlı olarak yaptığı incelemeler neticesinde tüketici zararlarının şirketimiz kaynaklı bir sorundan meydana gelmesi durumunda söz konusu zararı gidermektedir. Şirketimiz konuya belirtilen perspektifte yaklaşılmasına karşın uygulamada zaman zaman farklı ve suistimale açık uygulamalara rastlanılmaktadır.

Şöyle ki;

1-)Yetkili servisler tarafından tutulan tutanaklar hiçbir inceleme yapılmaksızın tutulmakta,
2-)Tüketici adresinde herhangi bir arıza olmamasına rağmen voltaj dalgalanması şeklinde
tutanaklar tutulmakta,
3-)Elektronik eşyası zarara uğradığını beyan eden tüketicinin eşyasının ekonomik ömrü dolanlara
dahi verilen mesnetsiz teknik raporlar düzenlenmekte,
4-)Şirketin ödeme yapmasını fırsat bilerek her arıza şirketimize mal edilmekte, bu konuda bilgisi
olmayan tüketiciler yönlendirilerek arızanın şirket kaynaklı olduğunu yazılmakta ve vatandaşların
haksız kazanç sağlamasına neden olunmaktadır.

Bu durumlar neticesinde şirket kaynaklı olmayan arızalar bile şirketten kaynaklı sorunlar gibi hakem heyetleri tarafından teknik servislerin raporları esas alınarak aleyhimize sonuçlanmaktadır. Bu durum kamusal faaliyet yürüten şirketimizi maddi ve manevi olarak büyük bir külfete maruz bıraktığı gibi ammenin de dolaylı yoldan zararına sebebiyet vermektedir.

Yapılan açıklamalar ışığında söz konusu haksız kazançların önlenmesi ve yapılan değerlendirmelerin objektif temellere dayandırılması için odanıza kayıtlı teknik servislere gerekli bilgilendirilmenin yapılması uygun olacaktır.
Yine bu tarz başvurularda teknik servislerin şirketimizle iletişime geçerek yeterli araştırmalar yaptıktan sonra rapor tutmalarının daha uygun olacağı kanaatindeyiz.

Aksi halde şirketimizin ve dolayısıyla kamunun da zarara uğratılacağı bu zarar neticesinde mesnetsiz olarak gerçeğe aykırı rapor tutarak uzmanlık alanlarının gereklerine aykırı fiil ve davranışlarından ötürü haksız yere şirketimize zarar veren servisler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden suç duyurusunda bulunulacağı ve yapılan haksız ödemenin tahsili amacıyla yine ilgili servislere rücu edileceğini beyan ederiz.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text