Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk.-2023/16 Sayılı Genelgede Değişiklik

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 02.07.2024 tarihli ve 98291939 sayılı yazı. —  Erzurum TSO

Sayın Üyemiz;

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 02.07.2024 tarihli ve 98291939 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hakkındaki 27/12/2023 tarihli 2023/16 sayılı Genelgede değişiklik yapan 1/7/2024 tarihli 2024/11 sayılı Genelgenin yazı ekinde iletildiği açıklanmış olup, söz konusu Genelgenin ayrıca https://ticaret.gov.tr/gumrukislemleri/mevzuat/genelge/2024 adresinde yer aldığı da belirtilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı.pdf

Bilgilerinize arz ederiz.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası