Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

SORUMLULUK VE YETKİLER:
1-) Erzurum TSO’nun yazılı, görsel ve işitsel basınla olan ilişkilerini, kamuoyu oluşturma çalışmalarını gerçekleştirmek, bu amaçla söz konusu kuruluşlar nezdinde gerekli girişimleri sağlamak.
2-) Erzurum TSO haberlerini yerel basın kuruluşlarına iletmek. 
3-) Erzurum TSO ’nun 3 ayda bir e-bülteni hazırlamak, e-bültenleri üyelere ve paydaşlara elektronik posta yolu ile iletmek.
4-) Yurt içi ve yurt dışından gelen, ihale, iş birliği, ithal ve ihraç talepleri, fuar ve toplantılarla ilgili dokümanları haber halinde düzenleyerek oda web sitesi aracılığıyla üyelere duyurmak.  
5-) Başkanın görüş ve konuşmalarının web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmasını sağlamak, 
6-) Erzurum TSO tarafından hazırlanan raporların basımı ve dağıtımını koordine etmek,
7-) Erzurum TSO tarafından organize edilen seminer, toplantı ve sempozyumlarda fotoğraf ve kamera çekimi ile deşifrelerini yapmak, bunları arşivlemek,
8-) Odanın sosyal medya (Facebook, İnstagram, Twitter ) hesaplarını güncellemek ve ilgili paylaşımları yapmak. 
9-) Odamızın gerçekleştirdiği etkinliklere basının katılımının sağlanması ve bu etkinliklerin basında yer almasının sağlanması için gereken çalışmaları yapmak. 
10-) Üyelerin talep ettiği iletişim tercihlerine göre üyelere bildirimlerin yapılmasını sağlamak,
11-) Stratejik Plan ve hedefler doğrultusunda düzenlenecek etkinliklerin üyeye ulaştırılması, üye katılımının sağlanması
12-) Genel Sekreterlik tarafından verilecek görevleri yerine getirmek.
13-) Odanın etkinlik, eğitim, toplantı, duyuru ve haberlerinin web sitesi, sosyal medya, kısa mesaj, anons yoluyla duyurulmasını sağlamak, 
14-) Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği şikâyetleri Şikâyet Veri Tabanı Formuna kayıt edilmesini sağlamak üzere Kalite Yönetim Temsilcisine yönlendirmek.
15-) Kendi sürecinde tespit edilen şikâyetin ortadan kaldırılması için çalışma yapmak veya yapılacak çalışmalara katılım sağlayarak destek olmak.
16-) Gerektiğinde Şikâyet yönetim temsilcisi ile birlikte, Üye şikâyetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, bu çözümleri Şikâyet Veri Tabanı Formuna işlemek, gelecekte oluşmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak.
17-) Şikâyetin çözümüne yönelik aksiyonları Şikâyet Veri Tabanı Formuna kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak.
18-) Üye memnuniyeti odaklı çalışmak.
19-) Oda personeli mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri ifasında amacına uygun olarak kişisel veri işlemektedir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve Oda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasını bilir ve buna göre hareket eder. İşlenen “Kişisel Veri” gizliliğini korur, “İlgili Kişiye” aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumludur.