Fiili Tüketim Belgesi

İmalatçı üyelerimizin, imalatını yaptıkları ürünlerde kullandıkları ana hammaddenin bir veya iki yıllık olarak ne kadar kullanılmış olduğuna ilişkin belgedir.


Müracaat İçin Gerekli Belgeler:

1-) Dilekçe

2-) Taahhütname ( Tıklayınız )

3-) Kapasite raporu

4-) Son iki yıllık döneme ait muhasebe kayıtları (hammadde alış-satış faturaları, stok defteri)

5-) Bir Önceki Yılın Hammadde Alış Faturalarının YMM'den veya SMMM'den onaylı suretleri


Odamız veznesine ya da HALKBANKASI ERZURUM ŞB. - İBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94 nezdindeki hesabımıza 5000TL ödenmesi gerekmektedir.