İç Hizmet Birimi

SORUMLULUK VE YETKİLER
1-) Hijyenik kurallara uygun olarak, günlük, toz alma, süpürme, paspaslama, yıkama, vb. temizlik ve bakım işlemlerini yapmak,
2-) Odayı içeride ve dışarıda en iyi şekilde temsil etmek ve oda disiplin yönetmeliğine uymak,
3-) Oda yönetimi, çalışanları ve konukların hizmet kalite standartlarındaki beklentilerini karşılar ve aşmaya çalışmak,
4-) Aylık temizlik ve malzeme ihtiyaçlarını belirlemek ve satın alma birimine iletmek, malzemelerin uygun yerlerde depolanmasını sağlamak,
5-) Çay, kahve, vb. içecek hazırlamak ve servisini yapmak,
6-) Oda binası çevre temizlik ve düzenini sağlamak,
7-) Ast ve üstleriyle iyi ilişkiler içerisinde bulunmak, 
8-) Yangın ve güvenlik talimatlarını bilip ve uygulamak.
9-) Odamız salonlarında yapılan toplantıları kullanıcıların ihtiyacına sunmak, 
10-) Hizmet binasının bakım ve tadil gerektiren eksiklerini tespit etmek ve gidermek, sorun için dışardan mal veya hizmet alınması gerekiyorsa Genel Sekreterliğe bilgi vermek ve alımları takip etmek,
11-) Muhasebe birimi ile koordineli olarak Oda postasını almak ve gönderilen postaları PTT’ye veya kargoya teslim etmek,
12-) Genel Sekreterlik tarafından verilecek görevleri yerine getirmek.
13-) Resmi bayram ve tatil günlerinde, bayrak asılmasını ve indirilmesini, gerektiğinde Genel Sekreterin isteği ile bu günlere ait programları uygulamak,
14-) Kendi sürecinde tespit veya kabul ettiği şikâyetleri Şikâyet Veri Tabanı Formuna kayıt edilmesini sağlamak üzere Kalite Yönetim Temsilcisine yönlendirmek.
15-) Kendi sürecinde tespit edilen şikâyetin ortadan kaldırılması için çalışma yapmak veya yapılacak çalışmalara katılım sağlayarak destek olmak.
16-) Gerektiğinde Şikâyet yönetim temsilcisi ile birlikte, Üye şikâyetinin kendi bölümüne ait kısmıyla ilgili analiz ve değerlendirmeler yapmak, çözüm bulmak, bu çözümleri Şikâyet Veri Tabanı Formuna işlemek, gelecekte oluşmasını engelleyecek düzenlemeler yapmak.
17-) Şikâyetin çözümüne yönelik aksiyonları Şikâyet Veri Tabanı Formuna kaydederek ilgililerin bilgilendirilmesini sağlamak.
18-) Üye memnuniyeti odaklı çalışmak
19-) Oda personeli mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri ifasında amacına uygun olarak kişisel veri işlemektedir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve Oda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasını bilir ve buna göre hareket eder. İşlenen “Kişisel Veri” gizliliğini korur, “İlgili Kişiye” aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumludur.