NACE Kodu Değişikliği

Faaliye (NACE) kodu nedir?
“Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması” anlamına gelen NACE, Avrupa’da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik olarak oluşturulmuş bir kodlama sistemidir. Avrupa Birliği tarafından belirlenmiş NACE kodu uygulaması, “Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC)” ile de ilişkili olup ekonomik faaliyetlere ilişkin istatistiki verileri dünya düzeyinde karşılaştırma açısından da önemli bir araçtır.
NACE, Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında, Türkiye’de de kullanılmaya başlanmıştır. Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı 2013 yılından beri NACE kodlarını kullanmaktadır.
İşyerleri ve işletmelerin faaliyet alanlarının tehlike sınıfını belirleyen NACE kodu altı hanelidir. Bu yüzden, “altılı faaliyet kodu” olarak da bilinir.


Faaliyet (NACE) kodu nasıl belirlenir?

NACE kodu, 19.1.2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Odalarda/Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması” hakkındaki yönetmeliklerin, 03.06.2012 tarihli ve 29312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış değişik geçici 3’üncü maddeleri uyarınca, bağlı oda ve borsa üyelerinin faaliyet kodlarının ve buna bağlı olarak meslek gruplarının belirlenmesi görevi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği‘ne (TOBB) verilmiştir.

Ana Faaliyet (NACE) Kodu Değişiklik Talebi
♦ Talep edilen ana faaliyet (NACE) kodu bağlı bulunulan Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilen iş konularına uygun olmalıdır.
♦ Uygun olmaması durumunda öncelikle iş konunuzdaki değişikliğin bağlı bulunulan Ticaret Sicil Müdürlüğünden tescilinin yaptırılması gerekmektedir.
♦ Talep edilen faaliyet kodunun bağlı bulunulan vergi dairesi başkanlığına bildirilerek vergi levhasına işletilmesi gerekmektedir.
♦ Odamıza hitaben yazılan Faaliyet (NACE) kodu değişikliği yada eklenmesi için talep dilekçesi ekine, vergi levhası fotokopisi ve vergi dairesinden alınan mükellefiyet yazısı eklenerek firma yetkilisi ya da işlem yapmaya yetkili kişinin vekaleti ile Üye Sicil Birimine müracaat edilmesi gerekmektedir. 

İlave Faaliyet (NACE) Kodu Değişikliği yada Eklenmesi Talebi
♦ Talep edilen ana faaliyet (NACE) kodu bağlı bulunulan Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilen iş konularına uygun olmalıdır.
♦ Uygun olmaması durumunda öncelikle iş konunuzdaki değişikliğin bağlı bulunulan Ticaret Sicil Müdürlüğünden tescilinin yaptırılması gerekmektedir.
♦ Talep edilen faaliyet kodunun bağlı bulunulan vergi dairesi başkanlığına bildirilerek vergi levhasına işletilmesi gerekmektedir.
♦ Odamıza hitaben yazılan ilave Faaliyet (NACE) kodu değişikliği yada eklenmesi için talep dilekçesi ekine, vergi dairesinden alınan mükellefiyet yazısı eklenerek firma yetkilisi ya da işlem yapmaya yetkili kişinin vekaleti ile Üye Sicil Birimine müracaat edilmesi gerekmektedir. 


Faaliyet (NACE) Kodları Listesi İçin Tıklayınız