Görüntülemek İçin TıklayınızKOSGEB Kayıt İşlemleri İçin tıklayınızDetaylı Bilgi için:Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası - KOSGEB TemsilciliğiTel: 0442 233 33 89 Dahili :2516" /> Görüntülemek İçin TıklayınızKOSGEB Kayıt İşlemleri İçin tıklayınızDetaylı Bilgi için:Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası - KOSGEB TemsilciliğiTel: 0442 233 33 89 Dahili :2516">

KOSGEB Temsilciliği

ETSO KOSGEB Temsilciliği, KOSGEB tarafından verilen geri ödemeli ve geri ödemesiz (hibe destekleri) destekler hakkında sizlere daha ayrıntılı bilgi vermek için Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda kurulmuştur.
Sizin için güncel KOSGEB destekleri hakkındaki haberleri takip edecek ve bu desteklerden nasıl faydalanacağınızı anlaşılır biçimde, adımlar halinde anlatacağız.

KOSGEB DESTEKLERİ
KOSGEB, 6 ana başlık altında destekler sunmaktadır. Bunlar aşağıda listelenmiştir. Bunlarında bazıları kendi aralarında başlıklara ayrılmıştır.

DESTEK PROGRAMLARI
Destek Programlarından faydalanmak için KOSGEB Veri Tabanına kayıt şartı aranmaktadır. KOSGEB Veri Tabanında kayıt olan tüm işletmelerin her yılın Nisan ayında KOBİ Beyannamesini güncellemesi gerekmektedir.


♦ Girişimcilik Destekleri
♦ AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri
♦ İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri
♦ KOBİ Finansman Destekleri
♦ Laboratuvar Hizmetleri
♦ İŞGEM/TEKMER Programı


Tüm destekler hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ


“KOSGEB’DEN DESTEK ALABİLİRMİYİM?
KOSGEB 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. KOSGEB’in 1990-2009 yılları arasında imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdirle karşılanmış ve 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ’lerin de geliştirilmesi görevi KOSGEB’e verilmiştir. 18 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, KOSGEB’in geliştirilmesinden sorumlu olduğu sektörler belirlenmiştir.
Hangi işletmelerin KOBİ vasfına sahip olabileceğine ilişkin esaslar, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" ile belirlenmiştir. Yönetmelikte, küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ); 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimler, olarak tanımlanmıştır. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik www.kosgeb.gov.tr adresinde “MEVZUAT” başlığı altında yayınlanmıştır.


KOBİ miyim testi için tıklayınız

Ancak sermayesinin %25`inden fazlası büyük işletmelere veya birden fazla kamu kurum veya kuruluşa ait olması halinde bu işletme KOBİ tanımından çıkar. Ortağı girişim sermayesi şirketi olan işletmeler bu kapsam dışındadır.
DESTEK ALABİLECEK FAALİYET ALANLAR
Destek Türleri > Görüntülemek İçin Tıklayınız
KOSGEB Kayıt İşlemleri İçin tıklayınız
Detaylı Bilgi için:
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası - KOSGEB Temsilciliği
Tel: 0442 233 33 89 Dahili :2516