Kalite ve Akreditasyon Birimi

SORUMLULUK VE YETKİLER
1-) 5174 Sayılı TOBB Odalar ve Borsalar Kanunu, bağlı yönetmelikler, TOBB Akreditasyon sistem Standardı şartlarını karşılayacak şekilde sistemin kurulması çalışmalarını yürütmek ve çalışmalar hakkında Genel Sekretere bilgi vermek.
2-) Akreditasyon sistemi doğrultusunda KYS içerisinde gereken düzenlemeleri yapmak, Oda birimleri arasında uygulanmasını sağlamak, denetimini yürütmek konularında Genel Sekretere yardımcı olmak.
3-) Kurulan Yönetim sisteminin uygulama etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması,
4-) Her yıl yapılması zorunlu olan Öz değerlendirme programını hazırlamak, öz değerlendirme faaliyetlerini uygulamak ve sonuçları Yönetim Kurulu ile TOBB Akreditasyon Sekreterliğine bildirmek.
5-) Stratejik Plan ve hedefler doğrultusunda düzenlenecek etkinliklerin, toplantı ve Eğitim etkinlik değerlendirilmesinin yapılmasını sağlamak,
6-) ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi içerisinde uyulması gereken Prosedür ve Talimatların birimler tarafından uyulması konusunda gerekli kontrolleri yapmak. Prosedür ve Talimatlar içerisinde belirtilen formların akreditasyon dosyasına arşivlenmesini sağlamak.
7-) Kalite Yönetim Temsilcisi ile Müşteri Hizmetleri İç tetkiklerini gerçekleştirmek ve raporlamak
8-) Akreditasyon asli kanıtlarının temini için Oda birimleri ile koordineli olarak çalışmak
9-) Oda personeli mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri ifasında amacına uygun olarak kişisel veri işlemektedir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve Oda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasını bilir ve buna göre hareket eder. İşlenen “Kişisel Veri” gizliliğini korur, “İlgili Kişiye” aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumludur.
10-) Ayrıca görev çerçevesi içinde birim amirlerinin vereceği diğer işleri yapar.