ABİGEM Proje Danışmanlık Hizmetleri

ERZURUM ABİGEM
Erzurum Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri (Abigem), Avrupa Birliği Komisyonu ve TOBB tarafından ‘Avrupa Birliği Türkiye İş Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması’ Projesi kapsamında kurulan merkezlerdir.

Erzurum ABİGEM bölgedeki KOBİ’lerin potansiyellerini geliştirmelerine ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olacak profesyonel danışmanlık ve eğitim hizmetlerini sunarak, bölgenin ekonomik kalkınmasına destek olmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda merkez bünyesinde tam zamanlı uzman danışman kadro ile birlikte özel uzmanlık gerektiren konularda destek verecek yerel ve uluslararası danışman havuzu bulunmaktadır.

YASAL STATÜ
Erzurum ABİGEM A.Ş. 22 Ekim 2008 tarihinde yerel olarak açılmış olup, 14 Temmuz 2009 tarihinde anonim şirketi statüsüne kavuşmuştur. Şirket Ortakları;
♦ Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası(%60) 
♦ Erzurum Ticaret Borsası(%20) 
♦ Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği(%10) 
♦ Ataturk Üniversitesi(%5) 
♦ Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası(%5) 

ERZURUM ABİGEM HİZMET KADROSU
♦ Direktör 
♦ 3 uzman

ERZURUM ABİGEM AMAÇLARI
♦ Erzurum’daki KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak
♦ KOBİ’lerin ihracat kapasitelerini geliştirmek
♦ İldeki sosyal ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak 

ERZURUM ABİGEM FAALİYET ALANLARI
Erzurum ABİGEM KOBİ’lere sağladığı;
♦ Girişimcilik 
♦ Proje Yönetimi
♦ İş Geliştirme
♦ Pazarlama Yönetimi
♦ Üretim Yönetimi 
♦ İhracatı Geliştirme
♦ Finans Yönetimi
♦ İnsan Kaynakları Yönetimi

Konularındaki danışmanlık ve eğitim hizmetleri ile bölgedeki işletmelerin rekabet güçlerinin artırılmasına ve ekonomik gelişmenin sürdürülmesine destek olmaktadır. 

Yaklaşık 14 yıldır Erzurum Ticaret Ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyette bulunan Erzurum ABİGEM bölgedeki Girişimci ve KOBİ’lerin potansiyellerini geliştirmelerine ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olacak profesyonel danışmanlık ve eğitim hizmetlerini sunmaktadır.