Kooperatif

Kuruluş
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Kooperatif yetkililerinin ve ortaklarının (2 Adet) - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)

4- Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)

5- Defterler
AçıklamaYevmiye, Envanter, Kebir, Genel Kurul Müzakere, Yönetim Kurulu, Pay
6- Taahhüt edilen sermayenin 1/4'ünün banka hesabına yatırıldığına dair üst yazı ve banka dekontu (Bloke Yazısı)

Genel Kurul Tescili
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Genel Kurul Evrakı (1 Adet)
3- Noter tasdikli (1 Adet) Genel Kurul Toplantı Tutanağı
4- Yönetim Kurulu Kararı Fotokopisi (2 Adet) Görev Dağılımı İle İlgili Karar
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi


Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması/Yeni Atama/Temsil ve İlzam Şekli Değişikliği
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) -  Dilekçe
2- Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet) - Üye/Yetkili Atama Kararı
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)


Adres Değişikliği Tescili
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet) - Adres Değişikliği Kararı

3- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)


Belediye Tarafından Adres Değişikliği Tescili
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Kooperatif adına düzenlenmiş (1 Adet) - Belediye Numarataj Servisi Adres Yazısı

Ana Sözleşme Değişikliği
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Genel Kurul Evrakı (1 Adet)
3- Noter tasdikli (1 Adet) Genel Kurul Toplantı Tutanağı
4- Tadil Tasarısı (2 Adet)
5- 24. Madde Tahhütname (2 Adet)
AçıklamaAna sözleşmenin 2., 3. ve 6. Madde değişikliklerinde


Tasfiye
1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Genel Kurul Evrakı (1 Adet)
3- Noter tasdikli (1 Adet) Genel Kurul Toplantı Tutanağı
4- Yönetim Kurulu Kararı Fotokopisi (2 Adet)
5- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)
6- Tasfiye Memurunun (2 Adet) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Tasfiye Sonu (Fesih)
1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- Genel Kurul Evrakı (1 Adet)

3- Noter tasdikli (1 Adet) Genel Kurul Toplantı Tutanağı
4- SMMM tarafından hazırlanmış asıl bilanço (2 Adet)


Tasfiyeden Dönülmesi
1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Genel Kurul Evrakı (1 Adet)
3- Noter tasdikli (1 Adet) Genel Kurul Toplantı Tutanağı
4- Yönetim Kurulu Kararı Fotokopisi (2 Adet)
5- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)
6- Kooperatif malvarlığının pay sahipleri arasında dağıtımına henüz başlanmadığına ilişkin tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor

Ek Tasfiye (İhya)
1- İhyaya Neden Olan Olguyu İçeren Mahkeme Kararı

Merkez Nakli
1- Kayıtlı bulunduğu ilin Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış (1 Adet) 111. Madde Belgesi
2- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
3- Genel Kurul Evrakı (1 Adet)
4- Noter tasdikli (1 Adet) Genel Kurul Toplantı Tutanağı
5- Tadil Tasarısı (2 Adet)
6- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)
7- Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)


Şube Açılışı
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Yönetim Kurulu Kararı Noter Tasdikli (1 Adet) - Şube Açılış Kararı
3- Şube Müdürü/Müdürlerinin (2 Adet) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Şube Adına Düzenlenmiş (2 Adet) - 24. Madde Taahhütname
5- Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)

Şube Kapanışı
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Yönetim Kurulu Kararı Noter Tasdikli (1 Adet) - Şube Kapanış Kararı