İmalat Yeterlilik Belgesi

İmalat Yeterlilik Belgesi: Odamızca düzenlenmiş ve halen aktif olan kapasite raporlarına istinaden  firmaların yazılı talebi ile hazırlanan yıllık üretilebilecek ürünlerin adlarını ve miktarlarını gösteren belgedir.

 

İMALAT YETERLİLİK BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR                       

1-) Dilekçe 

2-) İmza Sirküleri fotokopisi 

3-) Kapasite Raporu sureti 

 Odamız veznesine ya da HALKBANKASI ERZURUM ŞB. - İBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94 nezdindeki hesabımıza 5000TL ödenmesi gerekmektedir.