İş ve Endüstri İlişkileri Birimi

SORUMLULUK VE YETKİLER
1-) Odamız Meslek Komitelerinin aylık olağan toplantılarını koordine etmek, toplantı sonrası alınan karar kayıtlarını tutmak, toplantı sonrası alınan kararları ilgililerin oluruna sunmak.
2-) Komite toplantılarının davetiye metinlerini, haziran cetvellerini, davetiye çizelgelerini hazırlamak,
3-) Komite üyelerinin istekleri doğrultusunda işleriyle ilgili kurumumuzla ilgili konularda yönlendirmek bilgi ve doküman temin etmek,
4-) Odamızın üyeleri ile politika konularını koordine etmek, bünyesinde bulunan kurulların, komisyonların olağan toplantılarını koordine etmek, toplantı sonrası alınan karar kayıtlarını tutmak ve raporlamak.
5-) Sektör toplantılarının raporlarını hazırlamak ve arşivlemek, 
6-) Odamız Özel İhtisas Komisyonlarının faaliyetlerini koordine etmek. (Stratejik Planlama ve Dilekleri İnceleme Komisyonu vb.)
7-) Ar-Ge faaliyetlerimize yardımcı olmak,
8-) Stratejik Planların hazırlık ve süreç faaliyetlerini koordine etmek.
9-) Ekonomik raporların hazırlanmasında ilgili birim ve kurumlarla koordineli çalışmak
10-) TOBB İl Genç ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulları faaliyetlerini koordine etmek.
11-) DEİK Temsilciliği olarak da dış ekonomik ilişkiler alanında Odanın ve üyelerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bilgi ve danışmanlık desteği sunmak.
12-) Ayrıca mesleki beceri ve bilgi birikimi çerçevesinde kurum amiri ve yönetiminin isteyeceği işlere yardımcı olmalıdır. 
13-) Dış görünüm itibariyle Oda’yı temsil eder nitelikte olmalıdır. (saçlar düzgün, kılık kıyafet temiz ve bakımlı olmalıdır.)
14-) Ayrıca görev çerçevesi içinde birim amirlerinin vereceği diğer işleri yapar.