Kollektif Şirket

Kuruluş
1) Ortaklar tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2-) Şirket ortaklarının (2 Adet) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3) 24. Madde Taahhütname (2 Adet)
4) Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)
5) 18 Yaşından Küçük Ortak varsa;
AçıklamaReşit olmayan küçüklerin anne, baba veya bunlardan biriyle şirket ortağı olmaları durumunda Mahkeme’den Kayyum Atanması kararı (2 Adet)
6) Yabancı Uyruklu Ortak
Açıklama: İkamet Tezkereleri ve Pasaport tercümeleri-Vergi Kimlik Numaraları Yabancı Uyruklu Gerçek Kişi Ortaklar için; Öncelikle İkamet Tezkereleri (Türkiye de ikamet etmiyorsa ikamet adresi) ve Pasaport tercümeleri-Vergi Kimlik Numaraları ile Müdürlüğümüze başvurarak kişileri sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Tercümeler Noter veya Konsolosluk tasdikli olacak. Yabancı ortaklar Vergi Dairesinden aldıkları Vergi Kimlik Numaralarını Matbu Formlarda belirteceklerdir. (3 Adet)
7) Ayni Sermaye
AçıklamaMahkeme tarafından atanmış bilirkişi yada Mali Müşavir tarafından hazırlanmış sermaye tespit tutanağı, Konulan ayni sermaye belgeleri (2 Adet)

Merkez Nakli
1) Sicil Müdürlüğünden alınmış 111. Madde Belge (1 Adet)

2) Yetkili tarafından ıslak imzalı - Dilekçe (1 Adet)
3) Noter tasdikli Genel Kurul Kararı (1 Adet)
4) Tadil Tasarısı (2 Adet)
5) 24. Madde Taahhütname (2 Adet)
6) Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)

Şube Açılışı
1) Yetkili tarafından ıslak imzalı - Dilekçe (1 Adet)
2) Şube Açılışı için Noter tasdikli Genel Kurul Kararı (1 Adet)
3) Şube Müdürü/Müdürlerinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
4) 24. Madde Taahhütname (2 Adet)
5) Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)

Ana Sözleşme Değişikliği

1) Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2)  Noter tasdikli Genel Kurul Kararı (1 Adet)
3) Tadil Tasarısı (2 Adet)

4) 24. Madde Taahhütname (2 Adet)


Ana sözleşmenin 2., 3. ve 6. Madde değişikliklerinde;
Not1: Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve özvarlığını koruduğunu gösteren serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve mali müşavire ait faaliyet belgesi ibraz edilmelidir.
Not1: Anasözleşme değişikliği şirketin sermaye maddesi ile ilgili ise; şirketin sermaye artırımı ile ilgili serbest muhasebeci mali müşavir raporları, bilanço ve mali müşavire ait faaliyet belgesi ibraz edilmelidir.


Tasfiye
1) Tasfiye Memuru tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2) Noter tasdikli Genel Kurul Kararı (1 Adet)
3) 24. Madde Taahhütname (2 Adet)
4) Tasfiye Memurunun Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
5) Görev Kabul Belgesi
AçıklamaTasfiye Memurunun Ortaklar Dışından Atanması Durumunda Noter Tasdikli (1 Adet)

Tasfiye Sonu (Fesih)
1) Tasfiye Memuru tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2) Tasfiye Memuru tarafından son bilançosunun ortaklara tebliğ edildiğine dair belge
3) Noter tasdikli Genel Kurul Kararı (1 Adet)
4) SMMM tarafından hazırlanmış Bilanço (2 Adet Asıl)