Üyelik Ücretleri

2024 YILI KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFE CETVELİ

Dereceler

Sermaye Aralıkları

YILLIK AİDAT TARİFESİ

FEVKALADE

10.000.000,00 TL üstü ve ilgili şartları taşıyanlar

9.000,-TL

1.Derece

1.000.000,00 TL – 9.999.999,99 TL

6.000,-TL

2.Derece

500.000,00 TL – 999.999,99 TL

5.500,-TL

3.Derece

100.000,00 TL – 499.999,99 TL

5.000,-TL

4.Derece

10.000,00 TL – 99.999,99 TL

4.500,-TL

5.Derece

1 – 9.999,99 TL

4.000,-TL

6.Derece

Yeni Kayıt - Kaydiye

6.000,-TL

  •  Kayıt Ücreti brüt asgari ücretin % 30’u olarak uygulanacaktır. Küsuratların tam tutara tamamlanması konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.
  •  Yıllık Aidatın 6.Derecesi 01.01.2024 tarihinde yürürlükte olan brüt asgari ücretin %20’si olarak uygulanacak olup, küsuratların tam tutara tamamlanması ve FEVKALADE, 1,2,3,4, 5. derecelerin brüt asgari ücretin %10’un altında kalmaması için düzenleme yapılması konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.
  • İlgili Şartları Taşıyanlar, Banka ve Finans Kuruluşlarının şubeleri sermayelerine bakılmaksızın FEVKALADE'ye kayıt edilecektir.

5174 sayılı “Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunu”

Madde: 24

Kayıt ücreti ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.

“Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik”

Dereceler

Madde: 12

Oda ve borsalar derece sayısını kendi durumlarına göre tespit eder. Ancak, bu derecelerin sayısı beşten az yediden fazla olamaz. (Ek cümle:RG-31/1/2017-29965) Ayrıca, bu derecelerden ayrı bir derece ihdas edilerek yeni kurulan sermaye şirketleri bu dereceye atanır. Bu derece için belirlenecek kayıt ücreti, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yüzde on beşinden fazla olamaz.