Dernek/Vakıf İktisadi İşletmesi

Kuruluş
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Noter Tasdikli (1 Adet) - Yetkili Organ Kararı
3- İşletme Müdürü/Müdürlerinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
4- İşletme Adına Düzenlenmiş (2 Adet) - 24. Madde Taahhütname
5- Oda Kayıt Beyannemesi (1 Adet)
6- Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge/Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge
7- Dernek Tüzüğü/Vakıf Senedi Noter Tasdikli Örneği veya Aslı ile Fotokopisi
Açıklama: Aslının getirilmesi durumunda, aslı görülmek kaydıyla fotokopisi teslim alınacaktır.

Değişiklik İşlemleri
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) -  Dilekçe
2- Noter Tasdikli Yetkili Organ Kararı (1 Adet) 
3- İşletme Müdürü/Müdürlerinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet) 
AçıklamaYetkili Değişikliği Varsa
4- İşletme Adına Düzenlenmiş 24. Madde Taahhütname (2 Adet)


Terkin İşlemleri
1- Yetkili tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe
2- Noter Tasdikli Yetkili Organ Kararı (1 Adet)
3- İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyan