Temel Değerler

Odamızın karar alma sürecini ve kurumumuza yön veren etik alanını belirleyen; paydaşların güven, inanç ve katılımını sağlayan; misyon ve vizyonumuzu şekillendiren değer ve ilkelerdir.
Milli ve manevi değerlere bağlı olmak, Tarihsel gücünün ve etkisinin farkında olmak, İnsan odaklı olmak, Açık kapı ilkesini uygulamak, Sürekli iyileştirme prensibiyle hareket etmek, Adil ve tarafsız olmak, Planlı ve disiplinli çalışmak, Şefkatli ve merhametli olmak, Amaca ulaşmak için azimli ve kararlı olmak, Kaynakları etkin kullanmak, Dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmelere açık olmak, Şeffaf olmak, Ortak akılla hareket etmek, Toplumsal, çevresel, kültürel ve sanatsal duyarlılığa sahip olmak.