Misyon / Vizyon

MİSYON ( ÖZ GÖREV)
5174 sayılı kanun ile sınırlı olmak kaydıyla; ticari meslek ahlakını ve tesanütünü korumak, genel menfaatlere uygun suretteki süreçlerin işlemesine ve gelişmesine yardımcı olmak, haksız rekabet oluşturacak olguların önüne geçmek, Mikro ve Makro Çerçevede yasal, sosyal ve ekonomik literatürü paydaşlar ile paylaşımını gerçekleştirmek 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamında yer almayan meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri hazırlamak, Üyeleriyle birlikte Faaliyet Bölgesi olan Dadaş Yurdu Erzurum’un Kalkınmasında Baş Rol üstlenmek, ev sahipliği yapmak, mevcut markaları korumak yeni markaları şehir ekonomisine kazandırmak. Üye endeksli güncel hizmet politikaları oluşturmak.


VİZYON (ÖZ ÜLKÜ)
Devletimizin açıkladığı 2024-28 12. Kalkınma Planına entegre olarak Üyelerimizin dahil olduğu sektörler dahilinde öncelikle İmalat Sanayinin gelişimine hız verecek hamleler gerçekleştirme Erzurum Ekonomisinde İmalat Sanayiyi ön plana çıkarma bölgenin coğrafi zenginliğinin Potansiyeli Turizm ve Yenilenebilir Enerji alanları da dahil olmak üzere çeşitli Standby’larla yatırımları İl ekonomisine kazandırma ve Standby’ ların gereği olan taahhütleri takip etmek suretiyle önce üyelerin sonrasında potansiyel üyelerin KAMU – ÖZEL SEKTÖR destek bazlı gelişimlerine katkı sunma. Üst düzeyde temsillerle İlin Global Platformlarda temsil & tanınırlığını sağlama kısa-orta-uzun kalkınma politikalarıyla, güçlü ve eğitimli kurumsal alt yapıla üyelerine beklentileri üstü hizmetler sunma.