Gerçek Kişi Ticari İşletmesi

Kuruluş

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- İşletme Sahibinin (2 Adet) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3- Noter onaylı (2 Adet) Yabancı Uyruklular İçin İkametgah Teskeresi

4- Noter veya Konsolosluk onaylı (2 Adet) Yabancı Uyruklular İçin Pasaportun Tercüme edilmiş Fotokopisi

5- İşletme sahibine ait (2 Adet) Vergi Levhası Fotokopisi

6- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)

7- Oda Kayıt Beyannamesi  (1 Adet)


Değişiklik İşlemleri

Unvan Değişikliği

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- İşletme sahibine ait (2 Adet)  - Vergi Levhası Fotokopisi

3- İşletme adına doldurulmuş (2 Adet) - 24. Madde Taahhütname 


Adres Değişikliği

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- İşletme adına doldurulmuş (2 Adet) - 24. Madde Taahhütname


Belediye Tarafından Adres Değişikliği Tescili

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- İşletme adına düzenlenmiş (1 Adet) - Belediye Numarataj Servisi Adres Yazısı


Meşgale Değişikliği

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- İşletme sahibine ait (2 Adet)  - Vergi Levhası Fotokopisi

3- İşletme adına doldurulmuş (2 Adet) - 24. Madde Taahhütname


Ad Soyad Değişikliği

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (2 Adet)

3- İşletme adına doldurulmuş (2 Adet) - 24. Madde Taahhütname

4- Kimlik Fotokopisi (2 Adet)


Sigorta Acentelik İşlemleri

Vekaletname Tescili
1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- Noter Tasdikli Acentelik Vekaletnamesi (2 Adet / 1 Asıl-1 Fotokopi)


Vekaletname Terkini

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- Noter Tasdikli Acentelik Vekaletnamesi (2 Adet / 1 Asıl-1 Fotokopi)


Terkin (Faaliyetine Son Veren)

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- 2004 sayılı İİK. 44. Maddesi uyarınca (1 Adet) - Mal Beyan Formu

3- Terk Tutanak Fotokopisi (İlgili vergi dairesinden alınan terk tutanağı)


Terkin (Vefat Eden)

1- Verislerden herhangi biri tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- Ölüm Belgesi Fotokopisi (1 Adet)


Terkin (Esnaf Kayıt)

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe


Şube Açılışı

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- İşletme sahibinin (2 Adet) - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3- Yabancı Uyruklular İçin İkametgah Teskeresi (Noter onaylı 2 Adet)

4- Yabancı Uyruklular İçin Pasaportun Tercüme edilmiş Fotokopisi  (Noter veya Konsolosluk onaylı 2 Adet)

5- İşletme sahibine ait (2 Adet) Vergi Levhası Fotokopisi

6- Şube adına doldurulmuş (2 Adet) - 24. Madde Taahhütname 

7- Şube adına doldurulmuş (1 Adet) - Oda Kayıt Beyannamesi


Şube Değişiklik İşlemleri

Unvan Değişikliği

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- İşletme sahibine ait (2 Adet) Vergi Levhası Fotokopisi

3- Şube adına doldurulmuş (2 Adet) - 24. Madde Taahhütname

Adres Değişikliği

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- Şube adına doldurulmuş (2 Adet) - 24. Madde Taahhütname 


Belediye Tarafından Adres Değişikliği Tescili

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- İşletme adına düzenlenmiş (1 Adet) Belediye Numarataj Servisi Adres Yazısı


Meşgale Değişikliği

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- İşletme sahibine ait (2 Adet) Vergi Levhası Fotokopisi

3Şube adına doldurulmuş (2 Adet) -  24. Madde Taahhütname


Sermaye Değişikliği

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- Araç Ruhsat / Tapu Fotokopisi, Bilanço (2 Adet)

3- 24. Madde Taahhütname (2 Adet)


Ad Soyad Değişikliği

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (2 Adet)

3- Şube adına doldurulmuş (2 Adet) - 24. Madde Taahhütname 

4- Kimlik Fotokopisi (2 Adet)


Şube Terkin 

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe


Merkez Nakli (Odamız Kayıt Yapılması)

1- Kayıtlı bulunduğu ilin Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış (1 Adet) 111. Madde Belgesi

2- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

3- İşletme sahibinin (2 Adet) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4- Noter onaylı (2 Adet) Yabancı Uyruklular İçin İkametgah Teskeresi

5- Noter veya Konsolosluk onaylı (2 Adet) Yabancı Uyruklular İçin Pasaportun Tercüme edilmiş Fotokopisi

6- İşletme sahibine ait (2 Adet) Vergi Levhası Fotokopisi

7- İşletme adına doldurulmuş (2 Adet) - 24. Madde Taahhütname

8- Şube adına doldurulmuş (1 Adet) - Oda Kayıt Beyannamesi 


Gerçek Kişi (ECZACI)

Kuruluş

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- İşletme sahibinin (1 Adet) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3- Noter onaylı (1 Adet) Yabancı Uyruklular İçin İkametgah Teskeresi

4- Noter veya Konsolosluk onaylı (1 Adet) Yabancı Uyruklular İçin Pasaportun Tercüme edilmiş Fotokopisi

5- İşletme sahibine ait (1 Adet) Vergi Levhası Fotokopisi

6- İşletme adına doldurulmuş (1 Adet) - 24. Madde Taahhütname

7- Diploma Fotokopisi (1 Adet)

8- Eczacılar Odasından alınmış güncel Faaliyet Belgesi (1 Adet)


Değişiklik İşlemleri

Unvan Değişikliği

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- İşletme sahibine ait (1 Adet)  - Vergi Levhası Fotokopisi

3- İşletme adına doldurulmuş (1 Adet) - 24. Madde Taahhütname

Adres Değişikliği

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- İşletme adına doldurulmuş (1 Adet) - 24. Madde Taahhütname


Belediye Tarafından Adres Değişikliği Tescili

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- İşletme adına düzenlenmiş (1 Adet) - Belediye Numarataj Servisi Adres Yazısı


Sermaye Değişikliği

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- Araç Ruhsat / Tapu Fotokopisi, Bilanço (1 Adet)

3- 24. Madde Taahhütname (1 Adet)


Ad Soyad Değişikliği

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (1 Adet)

3- Şube adına doldurulmuş (1 Adet) - 24. Madde Taahhütname

4- Kimlik Fotokopisi (1 Adet)


Terkin (Faaliyetine Son Veren)

1- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- 2004 sayılı İİK. 44. Maddesi uyarınca (1 Adet) - Mal Beyan Formu

3- Terk Tutanak Fotokopisi (İlgili vergi dairesinden alınan terk tutanağı)


Terkin (Vefat Eden)

1- Verislerden herhangi biri tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

2- Ölüm Belgesi Fotokopisi (1 Adet)


Merkez Nakli (Odamıza Kayıt Yapılması)

1- Kayıtlı bulunduğu ilin Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış (1 Adet) 111. Madde Belgesi

2- İşletme sahibi tarafından ıslak imzalı (1 Adet) - Dilekçe

3- İşletme sahibinin (2 Adet) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4- Noter onaylı (2 Adet) Yabancı Uyruklular İçin İkametgah Teskeresi

5- Noter veya Konsolosluk onaylı (2 Adet) Yabancı Uyruklular İçin Pasaportun Tercüme edilmiş Fotokopisi

6- İşletme sahibine ait (2 Adet) Vergi Levhası Fotokopisi

7- İşletme adına doldurulmuş (2 Adet) - 24. Madde Taahhütname

8- Diploma Fotokopisi (1 Adet)

9- Eczacılar Odasından alınmış güncel Faaliyet Belgesi (1 Adet)