İş Makinesi İşlemleri

İŞ MAKİNESİ TESCİL İŞLEMLERİ

Ek'te bulunan dilekçe örneği (eksiksiz doldurulacak) ile birlikte;

2.EL İŞ MAKİNESİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

 1. Tarafımızdan verilen dilekçe
 2. Noter satış sözleşmesi aslı
 3. İmza sirküleri (fotokopisi)
 4. Vekalet ile işlem yapılıyorsa vekalet fotokopisi
 5. Gelen kişinin kimlik fotokopisi
 6. Eski ruhsat aslı

0 (SIFIR) İŞ MAKİNESİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

 1. Tarafımızdan verilen dilekçe
 2. Satış faturası aslı+fotokopisi (aslı görülüp iade edilecek)
 3. Teknik belge aslı
 4. Makine ithal ise gümrük giriş beyanname fotokopisi
 5. İmza sirküleri (fotokopisi)
 6. Vekalet ile işlem yapılıyorsa vekalet fotokopisi
 7. Gelen kişinin kimlik fotokopisi


NOT: 1 - ikinci el olup da fatura ile satışı yapılan ve odamızda iş makinesi bilgi sistemine (imbs) kayıtlı olmayan iş makinelerinin tescili için mahkemelerden alınacak sahiplik belgelerinde; mahkeme kararında veya karar eki tespit raporunda , iş makinesinin başvuru sahibine ait olduğunun net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Aksi halde yapılan işlem iş makinesinin teknik bilgilerinin tespit işlemidir ve mahkeme kararı sahiplik belgesi olarak kabul edilemez.

NOT: 2 - odamız iş makinesi bilgi sistemine (imbs) kayıtlı bir iş makinesi, fatura ile el değiştirmiş ise bunlar için mahkeme kararı alınamaz. Bunların satışı veya devrinin noterlerce gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

NOT: 3 - iş makinesi tescil belgesinin kaybedilmesi durumunda mahalli gazeteye verilmiş zayi ilanı ve dilekçe talep edilir. Noter satışı yapıldıktan sonra belgenin kaybedilmesi durumunda da aynı yöntem geçerlidir. Gazete ilanını, iş makinesinin yeni sahibinin vermesi gerekmektedir.

İlgili belgeleri tamamlayarak başvuruda bulunanlar tescil belgesi harcını da ödeyerek işleme başlayabilirler.(Odamıza kayıtlı firmaların aidat borcu bulunmaması gerekmektedir.)

Detaylı bilgi için: 0442 233 33 89 Dahili: 2506 no.lu telefondan bilgi alabilirsiniz.

NOT: 4 - İş makinesi üzerine Noter tarafından düzenlenen bir rehin sözleşmesi bulunması durumunda; alacaklı ve borçlu tarafların, sözleşmenin düzenlendiği tarih itibariyle (aynı gün) Odamıza gelip, iş makinesi üzerine tescil talep etmeleri ve tescil kaydı ile iş makinesi tescil belgesine “rehin şerhi” ni işletmesi gerekmektedir. Aksi halde kanunen rehin tescili kurulmuş sayılmamaktadır.