Üyelik Avantajları

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'na Üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri Odamızın Web sayfalarında Hizmetlerimiz kısmında yer alan birimler halinde ve detaylı olarak listelenen tüm hizmetlerinden faydalanabilir. Bu hizmetler:

- Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,

- İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma,

- Yurtiçi ve Yurtdışı fuarlarda Odamız standları altında firmalarını ve ürünlerini tanıtma,

- Odamız fuar teşviklerinden faydalanma,

- Odamız yurtiçi ve yurtdışı iş gezilerine katılarak ticari imkanlarını çeşitlendirme,

- Odamız yayınlarından faydalanma,

- Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,

- İhracatçıların menşe şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,

- İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb'nin suret onayları,

- Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,

- Dış anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın giderilmesi için gerekli girişimler ve arabuluculuk hizmetlerinden yararlanma,

- İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği'ne gönderilmesi,

- İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,

- Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,

- İş makinalarının tescil ve tasdik işlemleri,

- Uluslararası geçiş belgelerinin temini ve dağıtımı,

- Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti,

- Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, imza ve kefalet onayları gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,

- Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,

- Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme.

- Türkiye'nin birçok yerindeki otel, sağlık kuruluşları ve otobüs şirketlerinden indirimli yararlanma imkanı,

- Başarılı firmaların ödüllendirilmesi,